Käyttöehdot

Käyttöehtojen hyväksyminen

Suomen Kotijumpat Oy tarjoaa käyttäjälle kotijumpat.fi -palvelua osoitteessa www.kotijumpat.fi näiden käyttöehtojen ja niihin mahdollisesti myöhemmin tehtävien lisäysten ja muutosten mukaisesti.

Rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi tai käyttämällä palvelua, käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Sivuston käyttö

Suomen Kotijumpat Oy antaa oikeuden tarkastella tällä Web-sivustolla olevaa aineistoa vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Tämän sivuston aineistoa ei saa muokata millään tavoin tai jäljentää tai julkisesti näyttää, esittää tai jakaa tai muuten käyttää julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen. Tämän sivuston aineiston käyttäminen mihin tahansa tarkoitukseen muilla Web-sivustoilla tai verkkoon kytketyssä tietokoneympäristössä on kielletty. Tämän sivuston sisältämä aineisto on tekijänoikeuksien alaista, ja minkä tahansa tämän sivuston aineiston luvaton käyttö rikkoo tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muita lakeja. Käyttäjä sitoutuu olemaan tallentamatta ja lataamatta mitään tällä sivustolla olevaa aineistoa.

Käyttäjän velvoitteet

Rekisteröidyttäessä on kiellettyä luoda tunnuksia jotka loukkaavat kolmatta osapuolta. Käyttäjä sitoutuu liittyessään antamaan totuuden- ja ajanmukaiset, täsmälliset tiedot, jotka koskevat pakollisia henkilötietoja.

Käyttäjätunnusta ja salasanaa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Suomen Kotijumpat Oy:lle kaikista väärinkäytöksistä tai tietoturvaongelmista välittömästi. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä.

Palvelua käyttäessään käyttäjä sitoutuu noudattamaan Suomen lakia ja muita säännöksiä. Käyttäjä sitoutuu olemaan tallentamatta, levittämättä, lähettämättä tai välittämättä palvelussa aineistoa, joka on lain tai hyvien tapojen vastaista. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan käyttämättä palvelua lain tai hyvien tapojen vastaisiin toimenpiteisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänen käyttämänsä laitteet tai ohjelmistot eivät aiheuta haittaa palvelulle tai muille palvelun käyttäjille.

Käyttäjä ei voi peruuttaa tekemäänsä jäsenyystilausta.

Palvelu on tarkoitettu vain 12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille henkilöille. Alle 15-vuotiaat henkilöt saavat käyttää Palvelun maksullisia osia vain huoltajan suostumuksella.

Kotijumpat.fi -palvelujen myyminen eteenpäin kolmannelle osapuolelle on kiellettyä.

Käyttäjä korvaa kaikki vahingot ja kulut, jotka aiheutuvat Suomen Kotijumpat Oy:n tai niiden yhteistyökumppanien työntekijää vastaan esitetyistä vaatimuksista, jos nämä vaatimukset johtuvat käyttöehtojen vastaisesta käytöstä tai käyttäjän tekemistä kolmannen osapuolen oikeuksien loukkauksista.

Jos käyttäjä ei noudata yllämainittuja ehtoja, Suomen Kotijumpat Oy:llä on oikeus poistaa palvelusta kaikki käyttäjää koskevat tiedot ja asettaa käytönesto palveluun.

Suomen Kotijumpat Oy:n oikeudet ja velvoitteet

Suomen Kotijumpat Oy voi lopettaa palvelun tarjoamisen tai irtisanoa tämän sopimuksen ilman etukäteisvaroitusta ja näissä tapauksissa poistaa kaikki käyttäjän tiedot.

Suomen Kotijumpat Oy ei ole vastuussa käyttäjän palveluun tallentamien tietojen mahdollisesta tuhoutumisesta, vahingoittumisesta tai tallentamatta jättämisestä.

Suomen Kotijumpat Oy pidättää oikeuden alentaa tarvittaessa näytettävien videoiden laatua, jos tilanne niin vaatii tai jos Suomen Kotijumpat Oy näkee tämän parhaaksi.

Tietosuoja

Suomen Kotijumpat Oy noudattaa Suomen tietosuojalakia. Käyttäjän antamia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman käyttäjän lupaa, muuten kuin lain määräyksestä. Suomen Kotijumpat Oy voi luovuttaa kolmansille osapuolille käyttäjiä koskevia tietoja, joista yksittäinen käyttäjä ei ole tunnistettavissa.

Takuu ja vastuunrajoitus

Suomen Kotijumpat Oy pyrkii varmistamaan palvelun virheettömän toiminnan, mutta ei takaa palvelun virheettömyyttä eikä jatkuvaa toimintaa.

Suomen Kotijumpat Oy ei vastaa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat palvelun käytöstä. Suomen Kotijumpat Oy ei myöskään millään tavoin ole vastuussa palvelun ja käyttäjän välisestä tietoturvasta, eikä vastaa viestien sisällöstä tai perillemenosta.

Vaikka Suomen Kotijumpat Oy:n sivuilla olevat liikuntaohjeet ovat asiantuntijoiden laatimia ja oikein suoritettuina turvallisia, ei Suomen Kotijumpat Oy voi etäpalveluna valvoa jumppien suorittamista eikä käyttäjien terveydentilaa. Suomen Kotijumpat Oy ei vastaa käyttäjälle aiheutuneesta tapaturmasta tai muusta haitallisesta seuraamuksesta. Käyttäjän tulee tarvittaessa varmistaa terveydenhuollon asiantuntijalla voivansa suorittaa sivustolla olevia jumppia.

Erimielisyydet

Käyttöehtoihin ja palvelun tarjoamiseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki käyttöehtoja ja palvelua koskevat riidat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Maksutavat

Palvelut maksetaan tilauksen yhteydessä. Palvelussa voidaan maksaa seuraavilla maksutavoilla: Nordea, Osuuspankki, Sampo, Tapiola, Aktia, Nooa, Paikallisosuuspankit, Säästöpankit, Handelsbanken, Ålandsbanken sekä luottokortit. Maksaminen tapahtuu Suomen Verkkomaksut Oy:n sivuston kautta.

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla

Mikäli haluat maksaa Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla, Suomen Kotijumpat Oy toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana ja lisäksi toimittaa tuotteet ostajalle. Reklamaatioista vastaa Suomen Verkkomaksut Oy.

Suomen Verkkomaksut Oy toimii Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa tuotteen myyjänä ja kauppa syntyy asiakkaan ja Suomen Verkkomaksut Oy:n välille. Myyjän vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Suomen Verkkomaksut Oy on myös maksun saaja.

Suomen Verkkomaksut Oy
y-tunnus: 2122839-7
Ohjelmakaari 10
40500 JYVÄSKYLÄ
Puhelin: 0207 181830

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksu- ja rahoituspalvelun toteuttaa Suomen Verkkomaksut Oy (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Suomen Verkkomaksut Oy ostaa maksusuorituksen ja tilittää sen kauppiaalle. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.